Το Athens Eye Hospital είναι πλεον μέλος της πρώτης ομάδας βιοεπιστημών στην Ελλάδα με την ένταξη του στο Ελληνικό BioCluster (HBio). Το HBio απαριθμεί 44 μέλη από τον ακαδημαϊκό τομέα και τη βιομηχανία με σκοπό να ενισχύσει την ανάπτυξη του κλάδου των επιστημών Υγείας στην Ελλάδα, να προωθήσει τον κλάδο των ελληνικών επιστημών Υγείας στη διεθνή σκηνή και να διευκολύνει τις επιχειρηματικές και ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ των τοπικών και διεθνών εταιρειών με ερευνητικές ομάδες.