Το τμήμα Ερευνών του Athens Eye Hospital σε συνεργασία με το Laboratorio de Optica, Universidad de Murcia εχουν αναλάβει τη ανάπτυξη ενός φορητού οργάνου για τη μέτρηση της οπτικής πυκνότητας  της χρωστικής της ωχράς με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ. Το έργο επιλέχθηκε μαζί με 170 πρωτοποριακές ιδέες από όλη την Ευρώπη.

Μια περίληψη του έργου από τον Επικεφαλής του τμήματος ερευνών του Athens Eye Hospital Δρ. Χαρίλαο Γκίνη θα βρείτε στο σύντομο βίντεο που ακολουθεί.