Ο ανιχνευτής μετώπου κύματος Hartmann Shack είναι ένα οπτικό όργανο που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό την οπτικής ποιότητας ενός συστήματος, και πιο συγκεκριμένα, για να μετρήσει τις οπτικές του εκτροπές. Στην περίπτωση του ματιού, απεικονίζει μία σημειακή πηγή που προβάλλεται στον βυθό του ματιού, μέσω ενός συνόλου μικροφακών, οπτικά συζυγών στο επίπεδο της κόρης του ματιού. Οι μικροφακοί δημιουργούν ένα σύνολο από εικόνες της σημειακής πηγής πάνω σε μια κάμερα. Οι εκτροπές καθορίζονται από την μετατόπιση των σημείων αυτών σε σχέση με την ιδανική θέση τους, στον οπτικό άξονα του μικροφακού.