Ο παραμορφωτικός καθρέφτης είναι ένα βασικό στοιχείο ενός συστήματος προσαρμοστικής οπτικής. Αποτελείται από μια ανακλαστική επιφάνεια που παραμορφώνεται κατάλληλα ώστε να ελέγχει ή να διορθώνει τις εκτροπές του μετώπου κύματος. Συνήθως, παίρνει πληροφορία για το μέτωπο κύματος από κάποιο ανιχνευτή, όπως για παράδειγμα ένα ανιχνευτή Hartmann-Shack. Ο καθρέφτης περιλαμβάνει ένα αριθμό ενεργών στοιχείων που κινούνται κάθετα στην ανακλαστική επιφάνεια σε επαφή με αυτήν, επιτυγχάνοντας έτσι την επιθυμητή παραμόρφωσή της, και συνεπώς του μετώπου κύματος.