Μια μονοχρωματική, σημειακή πηγή, όταν διέλθει από τα οπτικά του οφθαλμού, το είδωλό της στον αμφιβληστροειδή δεν θα είναι ένα αντίγραφο της σημειακής αυτής πηγής: λόγω της περίθλασης στα όρια της κυκλικής κόρης του οφθαλμού το φως παρουσιάζει μια συγκεκριμένη χωρική κατανομή που αποτελείται από ένα κεντρικό δίσκο μέγιστης φωτεινότητας, γνωστό ως δίσκο Airy, καθώς και ομόκεντρους σε αυτόν δακτυλίους μειωμένης έντασης. Η διάμετρος του δίσκου του Airy εξαρτάται αντιστρόφως από την διάμετρο της κόρης και ευθέως από το μήκος κύματος της πηγής. Αυτό σημαίνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κόρη, τόσο πιο μικρό θα είναι το είδωλο της σημειακής πηγής στον αμφιβληστροειδή.