Ο όρος προσαρμοστικά οπτικά αναφέρεται σε μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση και διόρθωση των εκτροπών του μετώπου κύματος σε ένα οπτικό σύστημα. Στην περίπτωση του ματιού, ένα σύστημα προσαρμοστικών οπτικών περιλαμβάνει μια δέσμη συνήθως υπέρυθρου φωτός που εστιάζεται στο βυθό του ματιού και στην συνέχεια απεικονίζεται σε έναν ειδικό ανιχνευτή, ανακατασκευάζοντας έτσι το μέτωπο κύματος. Ο ανιχνευτής επικοινωνεί με έναν διορθωτή μετώπου κύματος που αλλάζει κατάλληλα το μέτωπο κύματος για να μειώσει τις εκτροπές στο ελάχιστο, βελτιώνοντας έτσι την οπτική επίδοση του ματιού.