Οι χρωματικές εκτροπές οφείλονται στην αποτυχία ενός φακού να εστιάσει ακτίνες διαφορετικού μήκους κύματος στο ίδιο σημείο.