Η χρωστική της ωχράς, όπως προδίδει το όνομά της, είναι μια χρωστική που αποτελείται τα καροτενοειδή Λουτεϊνη, Ζεαξανθίνη και Μέσο-ζεαξανθίνη και βρίσκεται στην περιοχή της ωχράς, πριν τους φωτουποδοχής. Η συγκεκριμένη χρωστική δεν συντίθεται στο σώμα και προέρχεται αυστηρά απο την διατρόφη, με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις να βρίσκονται στα πράσινα λαχανικά, όπως οι λαχανήδες και το σπανάκι. Ο ρόλος της χρωστικής αυτής πιστεύεται ότι είναι διττός: απο την μία λειτουργεί ως οπτικό φίλτρο, προστατεύοντας τον αμφιβλιστροειδή απο φωτοχημική ζημιά λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε φως μικρού μήκους κύματος (μπλε φως). Επιπλεόν, καθώς τα καροτενοιδή, λόγω της στερεοχημικής δοής τους, είναι ισχυρά αντι-οξειδωτικά, πιστεύεται ότι αντιμετωπίζουν τις ελεύθερες ρίζες που υπάρχουν στον αμφιβληστροειδή, διαφυλλάσοντας έτσι την υγεία του.