Ο Δρ. Δημήτρης Χριστάρας από το τμήμα ερευνών του Athens Eye Hospital έλαβε την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCIF). Η χρηματοδότηση έχει διάρκεια δύο έτη και αφορά, υπό την επίβλεψη του Δρ. Χαρίλαου Γκίνη, την ανάπτυξη μιας πειραματικής πρωτότυπης διάταξης για την μέτρηση των περιφερικών διαθλαστικών σφαλμάτων και της ποιότητας της εικόνας στην περιφέρεια. Στο έργο με ακρωνύμιο IR:WAVE, θα συμμετέχουν επίσης οι καθ. Linda Lundstrom από το KTH Royal Institute of Technology της Στοκχόλμης και ο καθ. Χρήστος Μπεργελές από King’s College του Λονδίνου.